Introductie

Vanwege de onverwachte hoeveelheid aanmeldingen en rekening houdend met de huidige maatregelen zitten we nu aan een maximum aantal aanmeldingen voor onze introductie en is het niet meer mogelijk om in te schrijven. Voor vragen kun je terecht bij intro@svtabularasa.nl

Due to the unexpected amount of sign-ups and keeping in mind the current Covid19 measures, we are on the maximum amount of sign-ups for our introduction and is it no longer possible to sign up. For further questions we ask you to contact intro@svtabularasa.nl

*English below

Dag aanstaande student!

Hierbij een uitleg van uit jullie toekomstige studievereniging betreft de introductie van 2021.
Gezien de maatregelen vanuit de overheid hebben wij besloten ons introductie kamp niet door te laten gaan. Echter zijn wij nu druk bezig met al deze leuke activiteiten door te plannen naar de HOI week. Gezien Saxion veel activiteiten online zal gaan aanbieden in de introductie, zijn wij druk bezig met een programma aanbieden naast de reguliere introductie. Zo zorgen wij ervoor dat jij toch een super gave kennismaking krijgt met je nieuwe studie!

Wij organiseren activiteiten voor de HOI op de volgende dagen: 23/24/25/26 augustus.
De dagen zullen vol zitten met leuke activiteiten samen met al je nieuwe medestudenten. Op maandag 23 augustus zullen wij om 09:00 verzamelen op de voetbal vereniging richtersbleek in Enschede.

Adres:

G.J van Heekstraat 15

7521EB Enschede

Deze dagen zullen wij activiteiten organiseren die rondom deze locatie en Enschede plaatsvinden. Ook hopen wij dat er ’s avonds gefeest zou kunnen worden in de stad. Helaas is het voor ons niet mogelijk om slaapplekken aan te bieden en willen we je sterk adviseren om te kijken naar eigen mogelijkheden om in Enschede te overnachten. Uiteraard vind elke dag het laatste onderdeel plaats binnen de reistijden en kan je gewoon met het OV naar huis, echter is het natuurlijk voor veel mensen leuk om tot de late uurtjes door te gaan. Mocht je hier nog vragen over hebben, hebben wij een WhatsApp groep aangemaakt voor alle nieuwe eerstejaars. Deze kan je joinen via de onderstaande groene knop of stuur ons een e-mail op intro@svtabularasa.nl.

Met de intro zullen wij je indelen in een klein groepje studenten die begeleid zal worden door 2 ouderejaars van de opleiding fysio-/podotherapie. Samen met je groepje zal je alle activiteiten deze week doorlopen. Voor de introductie vragen wij een bedrag van 35,00 euro. Deze kan je overmaken naar: NL– —- —- —- –. Mocht je dit bedrag al hebben betaald, dan hoef je dit uiteraard niet nog een keer over te maken. Om je inschrijving compleet te maken willen wij je vragen het volgende Google Docs formulier in te vullen zodat wij al je gegevens goed kunnen verwerken:

Meedoen aan de HOI dagen is niet verplicht maar wij willen het je wel ontzettend aanraden. Een goede start van je studie bestaat uit een goeie introductie zo leer je namelijk al heel veel mensen kennen voordat je begonnen bent! Wel is 26 Augustus een verplichte academie dag waar wij natuurlijk ook bij zullen zijn. (hou hier over goed je mail in de gaten!) Bij de introductie dagen zullen wij rekening houden met de huidige corona maatregelen. Houdt daarom goed je e-mail en onze website in de gaten over de huidige stand van zaken en wat jij kan doen om ervoor te zorgen dat de introductie zo tof mogelijk wordt! Voor nu willen we van jullie vragen om maandag met een geldige negatieve test via testen voor toegang te komen. Mocht je niet weten hoe dit werkt, kijk dan even op onze website voor een uitleg. Wanneer deze test is verlopen zal er gedurende de rest van de week voldoende ruimte zijn om bij een van de andere testlocaties in Enschede een nieuwe test uit te voeren.

Mocht je nou nog vragen hebben over deze HOI dagen stuur ons dan even een mailtje naar intro@svtabularasa.nl. Hopelijk zien wij jullie 23 augustus, schrijf je dus snel in want vol is vol!

PS: mocht je al hebben betaald voor het introductie kamp dan boeken wij het geld zo snel mogelijk terug! Mochten er problemen zijn met de betaling kan je ons mailen of straks in de HOI ons even fysiek aan spreken!

Met vriendelijke groet,

De introductiecommissie 2021 s.v. Tabula Rasa

Hello upcoming student!

Here you’ll get some information from your upcoming study association concerning the introduction of 2021. Due to the measures from the government, we decided to not go through with the introduction camp. Nonetheless are we busy with planning all these activities in to the HOI-week. Due to Saxion taking their introduction to an online platform, we are busy with offering you our own introduction besides the online one from Saxion. This way we’ll offer you an awesome first encounter with your new study!

We’ll organize activities for the HOI-week on the following days: 23/24/25/26th of august. The days will be filled with activities for you and your new classmates. On Monday the 23rd of august we shall gather at football club Richtersbleek in Enschede at 09:00.

Adress:

G.J van Heekstraat 15

7521EB Enschede, The Netherlands.

These days we’ll organise activities around this venue and in the city of Enschede. We also hope to be able to party in the city at night. Unfortunately we’re not able to offer sleeping arrangements and we strongly advise you to look for a sleeping arrangement in Enschede. Of course our activities will take place in between times public transport is still active, but then again partying until late would be fun too. If you’ve got any questions, we made a WhatsApp for all new first year students. You can join this by pressing the green button below or send us an e-mail at intro@svtabularasa.nl

During the introduction we shall divide you in small groups, accompanied by two higher-year students from the study physiotherapy/podotherapy. Together with your group you’ll do the activities during the week. To participate in the introduction we ask you for a sum of 35,00 euro. You can transfer this by debit-card to NL– —- —- —- — . If you’ve already paid this amount, you obviously don’t have to transfer it again. To confirm your participation we ask you to fill in the following Google Docs form so we can process your information correctly:

Participating in the HOI-week isn’t mandatory but we really suggest you doing it. A good start to your study starts with an introduction where you get to know a lot of people before you’ve even started! The 26th of August is a mandatory academics day from Saxion, which we’ll see you at too hopefully. (Be on the look-out for an e-mail about Saxion about this) During the introduction we’ll be looking out for the current Covid-19 measures from the government. Be sure to keep checking your e-mail inbox and our website for the current information and what you can do to make your introduction as awesome as possible. For now we’d like to ask you to come on monday with a negative Covid-19 test via “testen voor toegang” or a proof of vaccination. (more information in English about that can be found here). When this test has expired we ask you to get tested again in Enschede at one of the many test sites. There will be plenty of time to do this in between the program.

If you’ve got any questions about the HOI-week, be sure to send an e-mail to intro@svtabularasa.nl. We hope to see you on the 23rd of August, and be sure to sign up because there are limited spots!

PS: did you already pay for introduction camp, then we’ll transfer back the money as quickly as possible! If there are any problems with the payment be sure to e-mail us or talk to us at the HOI physically!

With kind regards,

The introduction committee 2021 s.v. Tabula Rasa.